طراحی

تولید سازه

نصب سازه

ساختمان تکمیل شدهایران پهنه ای زلزله خیز می باشد که همواره این حادثه طبیعی دامنگیر مردم بوده و حوادثی تلخ را رقم زده است . لذا ضروری است سر پناهی امن و پایا تامین گردد . از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی مسکن در کشور ناگزیر به احداث بیش از یک میلیون واحد جدید در سالهای آتی هستیم. بدیهی است روشهای سنتی توانایی تامین این مقدار مسکن مطابق با شرایط اقلیمی کشور را ندارد و روشهای نوین صنعتی می بایست به کار گرفته شود. با این رویکرد سازه فولادی سبک ( LSF ) بدلیل پایایی ،سرعت و سازگاری مناسب با انواع شرایط آب و هوایی و سلیقه های معماری برخوردار است . امید است با به کارگیری این سیستم جدید گام موثری در تامین مسکن برداشته شود. در تصویر های روبرو نمای کامل یک ساختمان، از زمان طراحی تا تکمیل آن را ملاحظه می نمایید.

     

دریافت رزومه شرکت

دریافت کاتالوگ شرکت

 
 

 

 
ارتباط با ما درباره ما پروژه ها

Genesis

LSFتکنولوژی بازگشت

 2018 © Copyright Behsazeh Co. All rights reserved